Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) potpisalo je Memorandum o razumijevanju „Follow the Money”, a čiji cilj je minimizirati plasman oglašavanja na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje krše autorska prava, sudjeluju u širenju lažnih vijesti ili prodaji krivotvorene robe.

Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorica HURA-e izjavila je: „Nama kao strukovnom udruženju izrazito je važno biti dio ključnih međunarodnih inicijativa kojima se promoviraju dobre i odgovorne prakse među agencijama i oglašivačima. Poštivanje autorskog prava od iznimnog je značaja za sve agencije koje se bave tržišnim komunikacijama. Smatramo da poticanje odgovornih praksi oglašavanja pomaže u podizanju stupnja povjerenja korisnika te jača imidž brendova kao društveno odgovornih.“

Potpisnici Memoranduma će se zalagati, na temelju vlastite politike i kriterija za procjenu, za redukciju oglašavanja na web stranicama ili mobilnim aplikacijama koje nemaju značajnu legitimnu upotrebu i za koje oglašivači imaju razumno dostupne dokaze da te web stranice i aplikacije krše autorska prava ili šire lažne vijesti, a koje na komercijalnoj razini koriste oglašavanje kao izvor prihoda.

Memorandum je potpisan u prisustvu potpredsjednika Europske komisije Andrusa Ansipa, a ujedno ga je podržalo Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA) čiji je HURA aktivni član, zajedno s ostalim potpisnicima Memoranduma među kojima su Google, Svjetska Federacija Oglašavača (WFA), DoubleVerify, Trustworthy Accountability Group, Europska udruga za kockanje i klađenje, IAB Europe i drugi.

Podijeli objavu
Prethodni članak“Pretresamo“ sve teme bitne za industriju u Rovinju od 20. do 23. rujna
Komunikacijski laboratorij
Komunikacijski laboratorij je nezavisna regionalna agencija za tržišno komuniciranje, odnose s javnošću, upravljanje digitalnom komunikacijom i organizaciju događaja. Osnovana je 2004. godine pod imenom Abrakadabra integrirane komunikacije i u potpunom je domaćem vlasništvu. Agencija pruža komunikacijsku potporu svojim klijentima iz dva regionalna ureda, Zagreba i Beograda. Agencija je član brojnih strukovnih udruga u zemlji i u svijetu, poput međunarodne mreže nezavisnih agencija Novum Worldwide, strukovne udruge koja okuplja djelatnike iz područja odnosa s javnošću HUOJ te Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje (HURA). Više možete pročitati na: komunikacijskilaboratorij.com.