U svijetlu lokalnih izbora 2017. Sud časti HUOJ-a koristi priliku kako bi istaknuo važnost očuvanja profesionalnog i etičkog integriteta stručnjaka za odnose s javnošću u općinama, gradovima i županijama.

Ovo je prvo u nizu mišljenja Suda časti koji ima za cilj aktualizirati neka od ključnih (otvorenih) pitanja od interesa za odnose s javnošću i potaknuti primjenu minimalnih profesionalnih i etičkih standarda ponašanja i djelovanja na temelju članka 83. Statuta HUOJ-a.

Sud časti donio je 6. lipnja 2017. sljedeće mišljenje:

Kvalificirani stručnjaci za odnose s javnošću imaju ključnu ulogu u izgradnji povjerenja građana u općine, gradove i županije

Ključnu ulogu u izgradnji profesionalne i etičke komunikacije općina, gradova i županija imaju kvalificirani stručnjaci odnosi s javnošću koji su kroz akademsko i specijalističko obrazovanje te dugogodišnju praksu stekli odgovarajuća znanja i vještine za bavljenje odnosima s javnošću.

Kvalificirani stručnjaci za odnose s javnošću i posebno ustrojeni samostalni odjeli za odnose s javnošću (gdje god postoji potreba za njihovim osnivanjem) garancija su transparentne i profesionalne komunikacije županija, gradova i općina. Svojim djelovanjem stručnjaci za odnose s javnošću mogu značajno doprinijeti efikasnosti lokalne vlasti i jačanju uloge građana, njihovim uključivanjem u kreiranje lokalnih javnih politika i programa. Iz tog razloga lokalni dužnosnici bi prilikom svake smjene vlasti poštovati profesionalni kontinuitet rada stručnjaka za odnose s javnošću.

Minimalni profesionalni i etički standardi uključuju sljedeće:

  1. Zapošljavanje kvalificiranih stručnjaka za odnose s javnošću s odgovarajućim znanjima i vještinama za bavljenje odnosima s javnošću, ali i specifičnim iskustvom i razumijevanjem specifičnosti rada lokalnih tijela vlasti.
  2. Osiguravanje dovoljnog broja kvalificiranih stručnjaka za odnose s javnošću i osnivanje, kada to opseg posla zahtjeva, samostalnog odjela za odnose s javnošću.
  3. Uspostavljanje jednoznačnog lanca odgovornosti – stručnjaci za odnose s javnošću prvenstveno su odgovorni županima, gradonačelnicima i načelnicima, i to za aktivnosti koji se tiču aktivnosti i projekata županija, gradova i općina.
  4. Profesionalna neovisnost stručnjaka za odnose s javnošću u odnosu na političku i stranačku dimenziju djelovanja župana, gradonačelnika i načelnika.
  5. Prepoznavanje i aktivno upravljanje sukobom interesa s ciljem izbjegavanja svake aktivnosti koja bi mogla dovesti u pitanje nepristranost i profesionalni integritet stručnjaka za odnose s javnošću .
  6. Transparentan izbor i natječajne procedure za izbor stručnjaka za odnose s javnošću, agencija ili osoba za provođenje aktivnosti odnosa s javnošću i/ili komunikacijsko savjetovanje (uključujući i usluge dizajna, oglašavanja i marketinga).

Sud časti daje i sljedeće preporuke:

  • Upravni odbor HUOJ-a treba potaknuti projekt popisivanja, opisivanja i definiranja ključnih kompetencija potrebnih za rad stručnjaka za odnose s javnošću u tijelima lokalne vlasti.
  • HUOJ treba osigurati kontinuiranu edukaciju stručnjaka za odnose s javnošću u tijelima lokalne vlasti koja će svojim sadržajem biti prilagođena njihovim potrebama i odraziti najnovije trendove. U tome treba surađivati s različitim udruženjima tijela lokalne vlasti i stručnim i znanstvenim institucijama koje se bave lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom
  • Pozivaju se svi stručnjaci za odnose s javnošću zaposleni u tijelima lokalne vlasti da se slobodno i s punim povjerenjem obratiti Sudu časti vezano uz bilo koja profesionalna i etička pitanja.
Podijeli objavu
Prethodni članakNa Hrvatskoj radioteleviziji održana javna tribina o programskim obvezama javnoga medijskog servisa
Sljedeći članakPR/Mediji clipping – pregled tjednih događanja 9. 6. 2017.
HUOJ
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.