Redovito proljetno godišnje zasjedanje Europske platforme regulatornih tijela – EPRA održano je od 23. do 25. svibnja 2018. u Luxembourgu, okupljajući 160 predstavnika  više od 50 regulativnih tijela te medijske stručnjake i predstavnike drugih europskih organizacija, poput Vijeća Europe, Europskog audiovizualnog opservatorija  i  OESS-a.

U skladu s Programom rada EPRA-e za 2018., plenarni paneli bili su posvećeni temama „Budućnosti javnog servisa i sadržaju od javnog interesa u digitalnom dobu“ i „Regulaciji političke komunikacije i izazovima društvenih medija“.

U sklopu proljetnog zasjedanja EPRA-e održane su i tri paralelne radionice: prva na temu kontinuiranog razvoja novih tehnika oglašavanja i posljedica za regulatore i potrošače, na drugoj radionici razmijenjena su iskustva i dobre prakse na temu „Poticanja rodne raznolikosti u audiovizualnim medijima“ dok se treća radionica bavila „Novim izazovima za privatnost“ na području regulacije audiovizualnih medija, u svjetlu stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Damir Hajduk, predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije te predsjednik Europske skupine regulatora za audiovizualne usluge (ERGA – European Regulators Group for Audiovisual Media Services) izvijestio je skup o aktivnostima ove krovne organizacije medijskih regulatora Europske unije. Uz spomenute aktivnosti, u sklopu EPRA-e osnovana je radna grupa za medijsku pismenost, s obzirom na važnost i aktualnost ove teme u digitalnom društvu i svijetu audiovizualnih medijskih usluga. Agencija za elektroničke medije je među dvadesetak članica te radne skupine koja se bavi razmjenom iskustava i prakse u osnivanju nacionalnih mreža za medijsku pismenost, utjecajem novog članka o medijskoj pismenosti u novoj Direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama, pitanjima izvještavanja o medijskoj pismenosti i evaluacije projekata i inicijativa vezanih uz ovu temu.

EPRA je mreža koja okuplja 52 nacionalna regulativna tijela iz 46 zemalja i platforma koja sadrži bazu komparativnih radnih dokumenata, prezentacija i informacija o regulaciji medija. Web stranica EPRE jedinstven je izvor  informacija i znanja o regulatorima i o implementaciji regulacije medija u Europi.

Više informacija možete pronaći ovdje

© 2018 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS