Opća uredba o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća europske unije od 27. travnja 2016.  (Opća uredba) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. i donosi velike promjene u područje prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka.

Agencija za elektroničke medije (dalje: AEM), kao regulator sadržaja elektroničkih medija nastoji aktivno pratiti potrebe pružatelja medijskih usluga, te želi ukazati na predstojeće promjene koje Opća uredba donosi u djelatnost pružatelja medijskih usluga. Prije svega potrebno je napomenuti da je tijelo koje je nadležno za nadzor nad provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u Hrvatskoj, Agencija za zaštitu osobnih podataka. Stoga,  AEM upućuje sve pružatelje medijskih usluga da detaljne upite usmjere ili na AZOP ili na licencirane savjetnike koje se bave djelatnošću savjetovanja zaštite osobnih podataka.

Agenciji za elektroničke medije je poznato da pružatelji medijskih usluga, posebice pružatelji medijskih usluga putem interneta, satelita i kabela, zatim pružatelji medijskih usluga na zahtjev, pružatelji medijske usluge televizije posredstvom IPTV i OTT platformi, prikupljaju razne osobne podatke u marketinške i prodajne svrhe, podatke o gledanosti pojedinih programskih sadržaja, o primanju  oglasnih poruka, podatke o opremi korisnika i njihovoj lokaciji, zatim IP adrese korisnika, te da upotrebljavaju tzv. „cookies“.

To su sve osobni podaci koje pružatelji moraju prikupljati, obrađivati i čuvati sukladno pravilima Opće uredbe. Jednako tako, vlasnici osobnih podataka imaju prava u odnosu na svoje osobne podatke čiju realizaciju mogu zahtijevati u odnosu na voditelja obrade osobnih podataka (npr. pravo na ispravak, pravo na brisanje, tzv. „pravo na zaborav“, pravo na ograničenje obrade, pravo pristupa, pravo prijenosa i druga prava sukladno Općoj uredbi).

Posebice je izražena odgovornost pružatelja medijskih usluga putem interneta. Oni u kontekstu Opće uredbe imaju ulogu voditelja obrade podataka, te je njihova odgovornost da kod prikupljanja osobnih podataka imaju slobodno izraženu privolu korisnika. Privola mora biti dana zasebno za svaku svrhu, mora biti informirana, nedvosmislena, dokaziva te je ispitanik može u svakom trenutku povući. Isto tako, na njih se specifično odnose neka prava korisnika koja drugdje nisu moguća (pravo brisanja „pravo na zaborav“, pravo prijenosa).

Smatramo da je svrsishodno upozoriti pružatelje medijskih usluga s obzirom na njihove poslovne aktivnosti kako se prijenos osobnih podataka izvan teritorija RH može napraviti samo prema zemljama s odgovarajućom razinom zaštite osobnih podataka. Prije svega to su zemlje EU za koje vrijedi GDPR te SAD (tzv. Privacy Shield) te ostale razvijenije zemlje svijeta (Norveška, Island, Kanada).

Također, općenito se može uputiti pružatelje medijskih usluga da postoje posebne kategorije osobnih podataka čija obrada je zabranjena. To su npr. podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, politička, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetski i biometrijski podaci, podaci o zdravlju, spolnom životu/seksualnoj orijentaciji te podaci o kaznenim djelima. Iznimno, nabrojeni osobni podaci mogu se obrađivati na temelju izričito date privole ili ukoliko postoji pravna obveza/ovlaštenje (zakon, pravilnik, ugovor i sl.).

© 2018 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS