Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu trajat će od 26. rujna do 25. listopada 2018.
 
U tom će razdoblju na javni uvid biti stavljeni:
  1. rezultati Strateške karte buke Grada Zagreba (tekstualni i grafički dio)
  2. elaborati za izradu prijedloga Akcijskog plana:
  • Analiza rezultata karte buke R3 i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom (Oznaka: 2017-SKBAP-007/15) i
  • Određivanje prioritetnih područja i izrada scenarija upravljanja bukom okoliša (cestovni promet, pružni promet, industrijski pogoni i postrojenja) – Prijedlog scenarija za savjetovanje s javnošću (Oznaka: 2017-SKBAP-007/17)
Navedeni dokumenti će tijekom trajanja javnog uvida biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba te izloženi u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb i Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.
 
Javno izlaganje rezultata Strateške karte buke i prijedloga scenarija Akcijskog plana održat će se u srijedu, 3. listopada 2018. s početkom u 16 sati, u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, Zagreb.
 
Sukladno odredbama članka 27.a stavka 3. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (Narodne novine 75/09 i 60/16), tijekom trajanja javnog uvida javnost ima mogućnost davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija Akcijskog plana.
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog scenarija Akcijskog plana, odnosno na elaborat Određivanje prioritetnih područja i izrada scenarija upravljanja bukom okoliša (cestovni promet, pružni promet, industrijski pogoni i postrojenja – Prijedlog scenarija za savjetovanje s javnošću (Oznaka: 2017-SKBAP-007/17), mogu se dati usmeno tijekom javnog izlaganja ili, zaključno s 25. listopadom 2018., dostaviti na jedan od navedenih načina:
  • upisati u knjige primjedbi koje će biti izložene uz predmetnu dokumentaciju na mjestima javnog uvida;
  • dostaviti u pisanom obliku pozivom na gornju klasu na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2;
  • dostaviti elektroničkim putem na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr, uz naznaku „Primjedba na APUB“. U poruci E-pošte obavezno je navesti je li podnositelj suglasan da se njegovo ime i prezime objavi na internetskoj stranici Grada Zagreba po završetku savjetovanja ili nije.
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.
 
Napomena:
Osobni podaci (ime i prezime, kontakt) podnositelja primjedbi će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te će koristiti samo u svrhu pripreme odgovora. Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Zagreba. Pristigli komentari koji su nečitko napisani, anonimni, uvredljivi ili nisu u vezi s prijedlogom scenarija Akcijskog plana neće se razmatrati.


Informacija o izradi
Strateška karta buke
 – grafički dio:
Elaborat Analiza rezultata karte buke R3 i prijedlog prioritetnih područja upravljanja bukom
Elaborat Određivanje prioritetnih područja i izrada scenarija upravljanja bukom okoliša

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a