Održan okrugli stol na temu Rodne ravnopravnosti u medijima

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12. 2015. Agencija za elektroničke medije organizirala je okrugli stol: „Rodna ravnopravnost u medijima“.

Agencija za elektroničke medije aktivno sudjeluje u radu Mediteranske regulatorne mreže  provodeći u suradnji s drugim regulatorima rodne analize medijskih sadržaja. Do sada su provedene tri rodne analize – dvije se odnose na središnje informativne emisije tri nacionalne televizije (HRT, RTL i TV Nov@) za 2014. i 2015. godinu, dok treća raščlanjuje rodnu dimenziju audiovizualne komercijalne komunikacije. Ovom prilikom predstavljeni su rezultati istraživanja te otvorena rasprava o mogućim instrumentima medijske samoregulacije za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u medijskim sadržajima.

Analiza vidljivosti žena i muškaraca u središnjim informativnim emisijama najgledanijih nacionalnih televizija
Stereotipi u reklamama 2015
Stereotipi u reklamama – ISTRAŽIVANJE
Global Media Monitoring Project
Uvodna riječ pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

© 2015 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a