Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba trajat će od 12. do 26. rujna 2017. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba izložit će se na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb radnim danom, od 08:00 do 16:00 sati i na mrežnoj stranici Grada Zagreba http://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-generalnog-urbanistickog-plana-gr/89159.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba održat će se 15. rujna 2017. godine s početkom u 17:00 sati u prostoru Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, u Zagrebu.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba dostavljaju se do 26. rujna 2017. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Ulice Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

Saznajte više na: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a