Pokrenuta kampanja protiv govora mržnje na internetu – Dislajkam mržnju

Pokrenuta je kampanje za ljudska prava na internetu pod nazivom ‘Dislajkam mržnju – ne govoru mržnje na internetu‘ te je objavljen promotivni video.

Kampanja – Dislajkam mržnju

Internet pruža mogućnost za stvaranje, objavljivanje, distribuiranje i konzumiranje medijskih sadržaja osiguravajući prostor za punu participaciju, angažman i samoizražavanje. S razvojem društvenih mreža svi možemo sudjelovati u cyberspaceu na razne načine, u rasponu od održavanja kontakta s prijateljima i ostvarivanja novih kontakata do razmjene različitih sadržaja.

Online prostor daje nam nove mogućnosti povezivanja s drugima s kojima dijelimo stavove i vrijednosti. No u online prostoru također možemo biti žrtva i počinitelj cyberbullyinga i govora mržnje u različitim oblicima.

Govor mržnje nije nova tema na internetu. Njegova online dimenzija i potencijalna šteta u demokratskim procesima nam daje sve nove razloge za djelovanje.

U svim međunarodnim dokumentima koji govore o ljudskim pravima i slobodama, a samim tim i o potrebi borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije, kojih je Hrvatska potpisnica, govori se o potrebi sprječavanja govora mržnje.

U svrhu proaktivnog djelovanja na internetu i u zajednici te prateći preporuke i smjernice Vijeća Europe, Ministarstvo socijalne politike i mladih pokreće nacionalnu kampanju „NE govoru mržnje na internetu“. Opći cilj kampanje je informirati i senzibilizirati javnost, posebno djecu i mlade, o poštivanju ljudskih prava kao i o negativnim utjecajima govora mržnje.

NAŠA ljudska prava

Više o kampanji možete pogledati na službenoj stranici DISLAJKAM MRŽNJU

DISLAJKAM MRŽNJUAmbasadorica kampanje Iva Šulentić

Mediji o kampanji

– S internetom smo dobili nešto pozitivno i nešto loše. Može biti potpora učenju, put u novi prostor. No, većina djece se ne koristi njime u edukativnom smislu – kaže Opačić za 24 sata.

“87 posto mladih koristi se e-mailom, chatom, društvenim mrežama i drugim oblicima komunikacije provodeći na internetu prosječno tri sata dnevno, internet je dvorište 21. stoljeća, ne zagađujmo ga mržnjom, kada vrijeđaš to govori više o tebi nego o drugima, pazite na svoje riječi, poštujmo različitosti, dislajkaj mržnju”, poruke su promotora kampanje iz jednominutnog spota “Dislajkam mržnju” koji je izradio redatelj Darko Drinovac.” INDEX

Određena količina anonimnosti i mogućnosti lažnog predstavljanja koju pruža internet zasigurno je jedan od razloga zbog kojega je lako postati i žrtva, ali i online “zlostavljač”, na što se osvrnula i potpredsjednica Vlade Milanka Opačić na predstavljanju kampanje. Naglasila je da nekada govor mržnje može ostati samo na napisanim riječima, dok nekada posljedice mogu biti daleko gore.

“S internetom smo dobili nešto pozitivno i nešto loše. Pozitivno je, i to uvijek nastojimo govoriti djeci, to da mogu doći do određenih informacija, da više nemaju prepreka u novim spoznajama, novim znanjima. Može biti potpora učenju, može biti put u neki novi prostor. Međutim, većina djece se koristi samo društvenim mrežama, koristi se nekim sadržajima koji nisu pretjerano edukativni.” NETOKRACIJA

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a