Predstavljen HND-ov Centar za zaštitu slobode izražavanja

Hrvatsko novinarsko društvo predstavilo je jučer javnosti u Velikoj dvorani Novinarskog doma Centar za zaštitu slobode izražavanja. Centru se mogu priključiti svi zainteresirani pravnici, znanstvenici i ostali stručnjaci koji žele pomoći u projektu zaštite slobode izražavanja.

Zainteresirani se mogu javiti na telefonski broj HND-a – 01 4828 333 ili na mobitel predsjednika HND-a Saše Lekovića – 098 484049.

U nastavku pročitajte program rada Centra…

CENTAR ZA ZAŠTITU SLOBODE IZRAŽAVANJA

1. PRAVNA ZAŠTITA
2. SURADNICI CENTRA (zasad)
3. PRAVNI OKVIR
4. PARTNERI
5. FINANCIRANJE

1.PRAVNI SEKTOR

1. Pravna zaštita

1.1. Zastupanje, obrana, pravno savjetovanje

1.2. Edukacija

1.3. Informiranje novinara (putem web stranice HND-a)

1.4. Druge pravne aktivnosti

1.5. Ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Centra

1. Pravna zaštita

1.1. Zastupanje, obrana, pravno savjetovanje

(i) zastupanje/obrana novinara u svim parničnim/kaznenim/prekršajnim postupcima pokrenutima protiv njih zbog objavljenih
priloga;

(ii)pravno savjetovanje i zastupanje novinara u postupcima pred nakladnikom koji se odnose na:
– izraženo mišljenje,
– zabranu iznošenja mišljenja o nekom događaju, pojavi, osobi, predmetu ili djelatnosti,
– pravo novinara da odbije pripremiti, napisati ili sudjelovati u oblikovanju priloga čiji se sadržaj protivi
pravilima novinarske profesije,
– zaštitu ugleda novinara, posebice zabranu objavljivanja priloga pod imenom autora ako je tijekom uredničke obrade
smisao priloga promijenjen, a autor nije dao prethodno dopuštenje da se tako izmijenjeni prilog objavi pod
njegovim imenom,
– promjenu položaja/statusa u redakciji, smanjenje plaće, otkaz suradnje ili druge štetne posljedice koje novinar
trpi zbog objavljenog priloga,
– povredu prava novinara da zaštiti svoj izvor,
– neobjavljivanje priloga pripremljenog po dogovoru s urednikom/uredništvom i sukladno pravilima novinarske struke,
te pravu novinara da u tom slučaju isti prilog objavi u drugom mediju,
– neosnovano odbijanje prijedloga da se pripremi prilog o temi od javnog interesa;

(iii) pravna zaštita i zastupanje novinara koji su zbog svog novinarskog rada diskriminirani, izloženi prijetnjama,
ucjenama, fizičkim napadima, cenzuri i/ili protupravnom uskraćivanju ili organičavanju slobode izražavanja;

(iv) pravno savjetovanje i zastupanje novinara pred nadležnim tijelima u cilju osiguranja njihovog prava na pristup
informacijama u posjedu tijela javne vlasti;
pravna zaštita i zastupanje novinara koji su zbog svog novinarskog rada diskriminirani, izloženi prijetnjama,
ucjenama, fizičkim napadima, cenzuri i/ili protupravnom uskraćivanju ili organičavanju slobode izražavanja;

(v) zastupanje novinara kao umješača u parnicama koje se vode protiv nakladnika radi popravljanja štete uzrokovane
njihovim prilozima;

(vi) zastupanje novinara u parničnim postupcima koje protiv njih pokrenu nakladnici radi regresiranja isplaćene naknade
štete;

(vii) pravno savjetovanje u analizama i inicijativama za promjenu propisa o medijima; priprema nacrta propisa;
priprema očitovanja na nacrte propisa;

(viii) savjetovanje u pripremi i donošenju statuta medija, kao i osiguranju uvjeta za učinkovitu primjenu statuta;

(ix) savjetovanje o odnosima s vlasnikom/vlasnicima nakladnika, posebice onima kojima nisu u upravljačkom i/ili nadzornom
organu nakladnika, a protivno propisima i općim aktima nakladnika utječu, ili žele utjecati, na sadržaj medija;

(x) pravno savjetovanje novinara tijekom prikupljanja informacija, obrade teme i pripreme priloga, uključujući
čitanje/gledanje priloga radi eventualnih izmjena (libel reading).

1. PRAVNA ZAŠTITA

1.2. Edukacija

i) organiziranje savjetovanja, okruglih stolova i radionica o raznim aktualnim temama slobode izražavanja općenito, te
slobode medija i novinarskog rada posebice (domaći i inozemni pravni eksperti, istaknuti novinari i NGO aktivisti),

(ii) izdavanje priručnika o osnovama medijskog prava,

(iii) izdavanje tematskih analiza i uputa,

(iv) edukacija studenata novinarstva i prava uključivanjem u rad Centra i angažiranjem studenata u pojedinim projektima
* pravna klinika: suradnja u okviru Freedom of Expression Law Clinic (partneri: MLDI, Garden Court Chambers,
Programme in Comparative Media Law and Policy of the University of Oxford),

1.3. Informiranje novinara putem web stranice HND-a

o: (i) domaćim i međunarodnim propisima o medijima i slobodi izražavanja,
(ii) sudskoj praksi hrvatskih sudova,
(iii) praksi Europskog suda za ljudska prava (Strasbourg),
(iv) praksi Suda pravde EU (Luxembourg),
(v) relevantnoj sudskoj praksi pojedinih zemalja.

1.4. Druge pravne aktivnosti

(i) zastupanje HND-a u postupcima koji se odnose na slobodu izražavanja, a u kojima je dopuštena udružna tužba;

(ii) oblikovanje prijedloga za ocjenu ustavnosti pojedinih zakona ili zakonskih normi koje se tiču novinara, a
ograničavaju slobodu izražavanja u većoj mjeri nego što je to neophodno i razmjerno u demokratskom društvu;

(iii) priprema podnesaka za HND kao “prijatelja suda” (amicus curiae briefs) u sudskim postupcima od iznimne
važnosti za slobodu izražavanja i/ili ostvarivanje profesionalnih prava novinara

(iv) druge aktivnosti koje izravno ili neizravno mogu pridonijeti zaštiti i unapređenju slobode izražavanja.

1.5. Ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Centra

(i) pravo na zaštitu imaju svi članovi HND-a na osobni zahtjev,

(ii) novinari koji nisu članovi HND-a imaju pravo na zaštitu na osobni zahtjev uz odobrenje ovlaštenog tijela
HND-a,

(iii) ako se spornim prilogom
(a) potiče na nasilje,
(b) diskriminiraju pojedinci i grupe na temelju boje kože, rase, vjere, nacionalnog ili etničkog porijekla, rodnog identiteta, spolne orijentacije ili drugih objektivnih skupnih značajki tako da se povrijeđuje njihovo dostojanstvo i uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje,
(c) iznose mišljenja koja se po međunarodnim konvencijama i relevantnoj judikaturi međunarodnih sudova smatraju govorom mržnje,

Autor priloga imat će pravo na pravnu zaštitu Centra ako u povodu prigovora pravnika Centra kojem je predmet
dodijeljen nadležno tijelo HND-a ocijeni da se radi o prilogu kojim nije prijeđena granica slobode izražavanja.

2. SURADNICI CENTRA (zasad)

(i) Znanstveni djelatnici:
– prof.dr.sc.Davor Derenčinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor na katedri kaznenog prava)
– izv.prof.dr.sc.Sanja Barić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (izv.profesorica na katedri ustavnog prava)
– doc.dr.sc.Hrvoje Lisičar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (docent na katedri za pravnu informatiku)
– Iva Kuštrak Managić, Pravni fakultet Sveučlišta u Zagrebu (asistentica na katedri za gradjansko pravo)
– dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (asistent na katedri za pravnu informatiku)
– Matija Miloš, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (asistent na katedri za ustavno pravo)

(ii) Odvjetnici:
– Vesna Alaburić
– Emil Havkić
– Vanja Jurić
– Vedran Kologranić
– Natalija Labavić
– Davor Lazić
– Katarina Oguić
– Vedran Skočibušić
– Ivan Sumić

(iii) Odvjetnički vježbenici/pravnici:
– Jerko Bulić
– Ivan Filipčić
– Antonija Ivančan
– Filip Kufrin
– Branka Marušić
– Slavko Matešković
– Mia Mijatović
– Ivana Pakrac
– Dina Salapić
– Sabine Živković

(iv) Studenti (pravni fakulteti)
– Dario Ćorić
– Kristina Mandić
– Morana Perušić
– Teodora Skelin
– Ana Vitauš

3. PRAVNI OKVIR

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

– odluka o osnivanju/ukidanju
– zadaće i ciljevi
– ustrojstvo (na prijedlog koordinatorice/koordinatora Centra)
– pravila rada Centra (na prijedlog koordinatorice/koordinatora Centra)
– imenovanje/opoziv koordinatorice/koordinatora Centra

4. PARTNERI

(i) domaći – udruge koje se, među ostalim, bave zaštitom slobode izražavanja

(ii) inozemni/međunarodni – Media Legal Defence Initiative (MLDI), OESS, Share Foundation, Article 19, Committee to Protect
Journalists, Reporters Without Borders, SEEMO i dr.

5. FINANCIRANJE

(i) U početnoj fazi – pro bono

(ii) donacije na temelju projekata Centra (Agencija za elektroničke medije, Agencija za mobilnost i programe EU, MLDI,
Garden Court Chambers i dr.)

Raspored dežurstava pravnih stručnjaka u Centru za zaštitu
slobode izražavanja

Ekipa pravnih stručnjaka koja će članovima HND-a, ali i drugim novinarima koji to zatraže a HND procijeni da je riječ o problemu važnom za novinarske slobode i cijelo društvo, biti na raspolaganju 24 sata pro bono.

Raspored je isti za svaki mjesec.

CENTAR ZA ZAŠTITU SLOBODE IZRAŽAVANJA

Raspored dežurstava za svaki mjesec

Datum Odvjetnici Broj telefona e­mail adresa Grad

1. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

2. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

3. Emil Havkić 01/2300 544 emil.havkic@gmail.com Zagreb

4. Vanja Jurić 01/ 7789 300 vanja.juric@gmail.com Zagreb

5. Vedran Kologranić 021/ 466 892 vedrankologranic@gmail.com Split

6. Natalija Labavić 01/ 5520 115 natalija31@gmail.com Zagreb

7. Ana Bandalo 01/5520 115 bandalo.ana@gmail.com Zagreb

8. Davor Lazić 01/ 5520 115 davorlazic@gmail.com Zagreb

9. Vedran Skočibušić 099/7533 278 vedran.skocibusic@gmail.com Rijeka

10. Ivan Sumić 021/ 484 680 ivansumic@hotmail.com Split

11. Krešimir Pencinger 035/411 730 odvjetnik.pencinger@sb.t­com.hr Slavonski

12. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

13. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

14. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

15. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

16. Emil Havkić 01/2300 544 emil.havkic@gmail.com Zagreb

17. Vanja Jurić 01/ 7789 300 vanja.juric@gmail.com Zagreb

18. Vedran Kologranić 021/ 466 892 vedrankologranic@gmail.com Split

19. Natalija Labavić 01/ 5520 115 natalija31@gmail.com Zagreb

20. Ana Bandalo 01/5520 115 bandalo.ana@gmail.com Zagreb

21. Davor Lazić 01/ 5520 115 davorlazic@gmail.com Zagreb

22. Vedran Skočibušić 099/7533 278 vedran.skocibusic@gmail.com Rijeka

23. Ivan Sumić 021/ 484 680 ivansumic@hotmail.com Split

24. Krešimir Pencinger 035/411 730 odvjetnik.pencinger@sb.t­com.hr Slavonski

25. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

26. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

27. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

28. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

29. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

30. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

31. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

 

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a

Podijeli objavu
Prethodni članakHrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša HUSZPO
Sljedeći članakOdržan sastanak predstavnika Vijeća za elektroničke medije i Mreže emancipacije E-net
HND
Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je 18. prosinca 1910. godine, član je Međunarodne federacije novinara (IFJ) i broji preko tri tisuće članova. Ciljevi Hrvatskog novinarskog društva su: a) ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja; b) promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima; c) čuvanje ugleda i dostojanstva profesije, d) zaštita novinara od samovolje izdavača i sprečavanje monopola; e) materijalna i socijalna zaštita novinara. Skupština je najviše tijelo upravljanja HND-om, koja bira predsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Vijeće časti i dio članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti. Više možete pročitati na: www.hnd.hr//