Prijavite se na kreativni natječaj “EU2ME”

U četvrtak 10. siječnja Hrvatska zajednica županija je pokrenula kreativni natječaj “EU2ME”. Na natječaj se mogu javiti svi mladi od 16 do 30 godina koji imaju prebivalište na području Europske unije, a sudionici mogu svoje radove prijaviti  u jedno od sljedeće tri kategorije:

  • najbolja fotografija
  • najbolji video
  • najbolji sastavak

Kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament). Projekt će fokus staviti na razmjenu iskustava između članica s najvećim postotkom izlaska građana na izbore za Europski parlament 2014. godine (Malta, Italija, Danska, Irska i Švedska) te onih s najmanjim postotkom (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka).

Od mladih očekujemo da svojim radovima odgovore na jedno ili više od sljedećih pitanja:

  • Što je to Europska unija?
  • Što Europska unija čini za mene?
  • Gdje vidim budućnost Europske unije?
  • Zašto su mladima važni izbori za Europski parlament?
  • Koji su potencijalni izazovi Europske unije?
  • Što danas znači biti mladi Europljanin?
  • Zašto je moj glas bitan?

Natječaj se zatvara se 21. siječnja 2019. godine u 23.59 sati.

Pravila natječaja možete preuzeti na linku:

 Pravila natječaja EU2ME (79.24 kB)

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a

Podijeli objavu
Prethodni članakObrazovna konferencija Kreativnost i inovativnost u nastavi
Sljedeći članakZapočeli radovi na posljednjoj fazi izgradnje žičare Sljeme
HZŽ - Hrvatska zajednica županija
Hrvatska zajednica županija krovna je nacionalna udruga svih hrvatskih županija i Grada Zagreba. Njezini članovi aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija, bez obzira na političku pripadnost. Zajednica je neizostavan je sugovornik nacionalnim i europskim institucijama i udrugama, a svoje potencijale koristi i na području europskih fondova. Komunikacijski, Hrvatska zajednica županija svakodnevno radi na internoj i eksternoj komunikaciji, protokolu, organizaciji raznih događanja i sastanaka te edukacija iz odnosa s javnošću o temama koje su važne za područnu samoupravu.