Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru uputa i preporuka za postupanje u pandemiji COVID – 19  donio i Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID -19 (19.06.2020.).  

Tim je dokumentom predviđeno da regionalni stožeri (lokalni) osiguraju organiziranu izolaciju za oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte koji moraju biti u karanteni. 

Slijedom iznijetog, a sukladno Odluci  Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. obavještavamo Vas  o uspostavi karantene/samoizolacije na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24  od dana 01. kolovoza 2020.

Ovim putem smatramo važnim dostaviti i sljedeće informacije:

  • Temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli  čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i  organiziranu karantenu/samoizolaciju i  zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu/samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb-Centar). Dežurni liječnik iz COVID ambulante je prvi kontakt za primitak u karantenu.
  • Liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022.
  • Ovi brojevi uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene/samoizolacije.
  • Službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja u karanteni:  091 4678 229

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a