U ponedjeljak, 7. svibnja,  u organizaciji Grada Zagreba – Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, započeo je 9. Zagrebački energetski tjedan koji se održava do 12. svibnja pod već poznatom porukom Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!.

9. Zagrebacki energetski tjedan (1)

Prvog dana održane su sljedeće aktivnosti:

Igraonica „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“  

Svih 206 lokacija vrtića već se godinama uključuje u održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna u svrhu podizanja svijesti najmlađih o potrebi štednje energije i obzirnog odnošenja prema okolišu. Radionice kroz igru uče djecu o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprečavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša. Kroz igru, razgovore, čitanje, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u programu Zagrebačkog energetskog tjedna.

 

Stručni skup studenata Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“

U organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba, 9. Zagrebački energetski tjedan započeo je održavanjem Stručnog skupa studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“. Dana 7. svibnja 2018. u prostorijama Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na Znanstveno-sveučilišnom kampusu Borongaj, spomenuti Skup okupio je brojne cijenjene stručnjake, predstavnike znanstvenih institucija, studente, znanstvene novake, kao i svu zainteresiranu javnost.

U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te sedam prestižnih zagrebačkih fakulteta – Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Građevinskog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grad Zagreb je organizacijom ovakvog događanja doprinio stvaranju idealne prilike za predstavljanje i poticanje inovativnih ideja, radova i projekata znanstvenih novaka i studenata koji svojim trudom i znanjem mijenjaju našu budućnost. Već tradicionalni Stručni skup studenata Zagrebačkog energetskog tjedna ima za cilj potaknuti nove generacije da svojim aktivnim djelovanjem, provedbom vlastitih ideja te inovativnih koncepata i projekata u području energetike i zaštite okoliša stvaraju pozitivne promjene u zemlji i svijetu.

Skup je otvoren uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damira Borasa. Također, sudionicima Skupa u uvodnom dijelu obratili su se i predstavnici fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, prodekan za poslovanje Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Marko Delimar, prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, prodekanica za nastavu i studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te na samom kraju izaslanica gradonačelnika gospodina Milana Bandića doc.dr.sc. Olivera Majić, Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba. Uvodni govornici istaknuli su važnost uloge i odgovornosti novih generacija u procesu održivog razvoja te potrebu za aktivnim i brzim djelovanjem.

Izrazito bogat i kvalitetan program Skupa dotaknuo se tema kao što su: Spremnici energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu (Zora Luburić, Fakultet elektrotehnike i računarstva), što raditi s pepelom iz energana na drvnu biomasu?“ (Ivana Carević, Građevinski fakultet), revitalizacija likvidiranih dubokih naftnih i plinskih bušotina za proizvodnju geotermalne energije (Marija Macenić, mag. ing. rud., Rudarsko-geološko-naftni fakultet), polimerni solarni kolektor – alternativa klasičnom pločastom kolektoru (Petar Filipović, Fakultet strojarstva i brodogradnje), PONTE DUBAI (Tijana Škrivanek i Karlo Kraljević, Arhitektonski fakultet), vodik za čistiji gradski transport (Matej Paranos, Fakultet strojarstva i brodogradnje), usporedba potrošnje električne energije pojedinih tipova tramvajskih vozila (Filip Sirovica, Fakultet prometnih znanosti), znanstvena podmornica Lovro Stipanović, Josip Oroz, Martin Sokolović, Fakultet strojarstva i brodogradnje / Fakultet prometnih znanosti / Srednja strukovna škola Samobor), usporedba eksploatacijskih značajki električnih vozila i vozila s unutrašnjim izgaranjem (Luka Međurečan, Fakultet prometnih znanosti), TWINLAPSE (Latica Ilić i Dora Gržin, Arhitektonski fakultet), aktivni kupci kao budućnost nisko ugljičnih energetskih sustava (Mirna Gržanić, Fakultet elektrotehnike i računarstva), DUBAI WIND TOWERS (Filip Ćiković i Ivan Jaković, Arhitektonski fakultet), analiza konstrukcija u pogledu energetske učinkovitosti i dimenzioniranja na potres varijacijom karakteristika XPS-a ispod temeljne ploče (Dijana Knežević, Lucija Đurković, Tea Maleš, Katarina Konjevod, Dino Vidić, Ivan Kukina, Građevinski fakultet), analiza mogućnosti primjene plinske proizvodne infrastrukture na eksploatacijskim poljima sjevernog Jadrana u svrhu iskorištavanja energije vjetra (David Aščić, univ. bacc. ing. petrol., Rudarsko-geološko-naftni fakultet) i naše rješenje i vizija održivosti: “Seawater Steam Engine” tehnologija (Ivana Peran, Kristina Azinović, Mia Došen, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije).

Ovogodišnji Stručni skup pokazao je da nove vizije, kreativne ideje, pozitivna energija i odlučnost mogu značajno doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva racionalnog gospodarenja energijom, ostvarenja energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisije stakleničkih plinova i poticanja održivog gospodarskog razvoja

Dani energetike na FER-u

U okviru događanja 9. Zagrebačkog energetskog tjedna, Fakultet elektrotehnike i računarstva organizirao je Okrugli stol: Demokratizacija i decentralizacija elektroenergetskog sektora u cilju okupljanja na jednom mjestu energetskih eksperata u cilju ostvarivanja učinkovite rasprave o transformaciji elektroenergetskog sektora, kako u smjeru njegove demokratizacije, tako i u smjeru decentralizacije. Okrugli stol podijeljen je tematski na tri dijela: Društveni, Poslovni i Tehnički aspekti. Raspravljalo se o energetskom siromaštvu, sudjelovanju pojedinaca u grupnim modelima financiranja energetskih projekata, poslovnim prilikama u novonastalim uvjetima, mogućnosti primjene blockchain koncepta u poslovanju energetskih tvrtki, provedenim i nužnim promjenama u legislativi vezanoj uz priključak proizvođača na mrežu, e-mobilnosti i drugim aktualnim temama. U uvodnom dijelu događanja okupljenima se obratio prof. dr. sc. Slavko Krajcar, nakon čega je uslijedio prvi dio Okruglog stola pod nazivom Društveni aspekti. Nakon sat vremena žive rasprave, uslijedila je tema Poslovni aspekti u sklopu koje je najveća koncentracija bila na blockchain tehnologiji. Ogrugli stol završen je temom Tehničkih aspekata.

 

Konferencija „Šest laboratorija za budućnost Zagreba!“

U Tehnološkom parku Zagreb, mjestu iz kojeg gotovo 100 startupa razvija svoje visokotehnološke proizvode, predstavljeno je šest laboratorija koji će povezati znanost, tehnologiju i poduzetništvo te pomoći razvoju inovativnih i tržišno održivih proizvoda.

Razvojna agencija Zagreb 7. svibnja je konferencijom “Šest laboratorija za budućnost Zagreba” otvorila ciklus događaja koji će se u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna održati u Tehnološkom parku na Zagrebačkom velesajmu. Ovaj događaj predstavlja početnu konferenciju projekta “Startup Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije” kojim se financira opremanje šest laboratorija unutar Tehnološkog parka Zagreb. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Razvojna agencija Zagreb – TPZ je nositelj dok je Grad Zagreb partner Projekta. Ukupna vrijednost iznosi 19.588.435,53 kn od čega bespovratna sredstva iznose 15.726.785,40 kn.

Laboratoriji koji će do 1. lipnja 2019. godine u potpunosti biti opremljeni i na raspolaganju startup i akademskoj zajednici su:

  • Centar za tehnologiju zaštite okoliša sadržavat će opremu iz područja tehnologije zaštite okoliša, obrade otpada, otpadnih voda i muljeva
  • Centar za elektroniku bit će opremljen generatorima, osciloskopima i ostalom opremom za razvoj, analizu i testiranje elektroničkih uređaja
  • Centar za digitalnu forenziku  sadržavat će opremu i računalni programi za prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i obrađivanje digitalnih podataka
  • Centar za 3d modeliranje obuhvaćat će 3D skener i printer, CAD softvere, računalni programi za povratno inženjerstvo i učinkovitu izradu novih proizvoda, materijala i komponenti
  • Centar za Internet of Things (IoT) služit će za izradu i implementaciju senzora za povezivanje uređaja putem interneta
  • Centar za razvoj sučelja s računalima visokih performansi za razvoj i testiranje mobilnih tehnologija i korisničkih sučelja

Konferenciju je otvorila izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Nera Pavić, pomoćnica pročelnice zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, koja je ovom prilikom istaknula: „Za razvoj vrhunskih ideja potrebna je i vrhunska infrastruktura. Opremanjem ovih laboratorija stvorit će se platforma za još bolji i brži razvoj poduzetničkih projekata.“

Direktor Razvojne agencije Zagreb Frane Šesnić u svojem je izlaganju detaljno predstavio projekt opremanja već sada vrlo živog i poticajnog prostora Tehnološkog parka Zagreb te je ovom prilikom posebno istaknuo: “Ponosni smo na naše članove i vjerujemo da će ova oprema pridonijeti razvoju njihovih proizvoda i projekata te postati temeljem digitalne transformacije. Cilj nam je napraviti iskorak i uključiti i ostale dionike u gradu Zagrebu kako bismo opremu koristili za povezivanje inovativnih ideja i dobrih inicijativa te stvarali nove vrijednosti.“

Dinamici predstavljanja laboratorija dodatno su doprinijeli i korisnici Tehnološkog parka Zagreb i predstavnici projektnih suradnika koji su na konkretnim primjerima obrazložili što će svaki pojedini laboratorij značiti za unapređenje njihova poslovanja. Tako su svaki laboratorij iz svog specifičnog kuta gledišta predstavili predstavnici tvrtki Citus, Croteh, Mikrotvornica, Pulsar Laboratories, X-logic te  Tehničkog veleučilišta Zagreb.

Nikola Blažević, budući korisnik predstavljene infrastrukture i suosnivač startupa Mikrotvornica izjavio je: „Mladim tvrtkama kojima u početku poslovanja nedostaju financijska sredstva ovakav centar puno znači. Bez ovakve podrške one ne bi imale pristup visokim tehnologijama. Osim što nudi nove mogućnosti, ovakav jedan centar je i izazov koji potiče na novo razmišljanje. On također omogućava povezivanje  s drugim inovatorima te lakši i brzi pristup stranim tržištima.“

Pitaj, sugeriraj, komentiraj

komentar/a