Protokol se definira kao dogovoreni postupak kojeg treba slijediti u određenoj situaciji. Kao dio komunikacije upravnih tijela i institucija označava skup pravila koja točno definiraju način ophođenja, pozdravljanja, komuniciranja, odijevanja i ponašanja između dvije ili više osoba ili delegacija. U posljednjih nekoliko godina osim državnih institucija potrebu za poznavanjem protokolarnih pravila imaju i brojne županije i gradovi. Europski put Hrvatske, otvorenost projektnom razmišljanju i međuregionalno povezivanje uzrokovalo je velik interes upravo za edukacijama  o ovoj temi.

Zato je Hrvatska zajednica županija po prvi puta u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Ministarstvom financija, Ministarstvom uprave, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Udrugom gradova stručno savjetovanje koje će se od 22. do 24. ožujka održati u Poreču. Uz teme vezane uz javnu nabavu, državnu imovinu i financiranje projekata iz EU fondova polaznici će imati prilike sudjelovati i u Maloj školi protokola.

Mala škola protokola namijenjena je zaposlenicima ministarstava, županija, gradova i općina koji već rade na poslovima protokola ili svima onima koji o poslovima protokola žele znati i naučiti više. U intenzivnih 48 sati polaznici će naučiti većinu osnovnih protokolarnih pravila, ali i imati priliku dobiti odgovore na niz pitanja koje ih u provođenju protokola muče.

Predavači Male škole protokola su Ermina Duraj – voditeljica Kabineta Župana – službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije, Kristina Mamić – voditeljica Odsjeka za protokol Zagrebačke županije i Dražen Dretar – voditelj Ureda za odnose s javnošću i protokol Grada Varaždina.

Ermina Duraj  završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Prvo joj je radno mjesto bilo na Hrvatskoj radioteleviziji u HRT Centru Rijeka gdje je radila kao novinarka i urednica, a potom je prešla na Kanal Ri, regionalnoj televiziji sa sjedištem u Rijeci. Nakon 12 godina novinarskih voda, 2007. godine prelazi u Primorsko-goransku županiju. Voditeljica je Kabineta župana-Službe za odnose s javnošću i protokol i zamjenica pročelnika Ureda Županije. U međuvremenu je završila i poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje sveučilišne specijalistice iz odnosa s javnošću. Uskoro, u nakladi Hrvatske udruge za odnose s javnošću, iz tiska izlazi njezin priručnik „Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj“. Sudjelovala je i u programu edukacije „Upravljanje protokolom“ Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold. Autorica je velikog broja komunikacijskih kampanja za različite projekte. Komunikacijska  kampanja Festivala nezavisnih kazališta u Opatiji koju je vodila, nagrađena je Grand PRixom Hrvatske udruge za odnose s javnošću u 2014. godini. Organizirala je niz manifestacija i protokola od regionalnog, državnog i međunarodnog značaja. Članica je Upravnog odbora  Hrvatske udruge za odnose s javnošću i ponosna majka dvojice tinejdžera.