Poznato je da je debata iznimno moćna komunikacijska forma. Jedan od primjera za tu tvrdnju čuvena je debata Nixon-Kennedy nakon koje je Kennedy prešao u vodstvo i pobijedio na američkim predsjedničkim izborima.

Sudjelovanje u debati djeci i mladima omogućava na zanimljiv i uključiv način usvajanje i razvijanje vještina koje su teško savladive u nekom drugom obliku, pogotovo u našem obrazovnom sustavu, a to su vještine kritičkog mišljenja i uvjerljivog govorenja u javnosti, kao i vještine kvalitetnog istraživanja materije i timskog rada. Kroz debate djeca i mladi uče promišljati o društveno važnim temama. Usvajaju osnovne postulate javne komunikacije učeći kako se pravilno i kvalitetno informirati kako bismo zauzeli stav o nečemu te kako jasno artikulirati svoje stavove i uvjeriti druge u njih. Unaprjeđuju i način rada u timu te razvijaju razumijevanje za drugačija mišljenja i stavove, kao i njihovo uvažavanje. Rad u debatnim timovima ne dozvoljava a priori osuđivanje, već motivira na pronalazak nelogičnosti u suprotstavljenoj tezi, ali i pronalazak zajedničkih točaka oko kojih se može postići dogovor. Samim time debata je izvrstan alat za učenje i spoznavanje inkluzivnosti u društvu.

teachers-23820_960_720

Vještina uvjerljivog govorenja je nešto što se uči i usavršava, a jedan od najboljih načina za to je debatiranje. Upravo sudjelovanjem u debatama uči se govorništvu. Kod djece i mladih takvom se aktivnošću na vrlo učinkovit način razvija samopouzdanje koje je potrebno kako bi javno nastupali i time se zalagali za svoje ideje, prijedloge i rješenja.

U debati se inzistira na kvaliteti argumenata što čini logos govora, zatim je važan kredibilitet i vjerodostojnost za ono o čemu se govori što čini govornikov ethos, a jednako je važan i način kako će se poruka prenijeti publici, to jest pathos. Tako da se u debatiranju kritičkim mišljenjem, vježbanjem argumentiranja i potkrepljivanjem iznesenih teza razvija sposobnost jasnog i nedvosmislenog artikuliranja stavova, a što utječe i na jačanje samopouzdanja.

Pojedinci se suočavaju i sa spoznajom koliko je bitno ne samo imati valjane argumente nego kako moć uvjeravanja uvelike ovisi i o izvedbi, čiji je zadatak omogućiti publici da se što bolje poveže s govorom i da ga doživi. Ono što će još djeca i mladi kroz debatiranje razvijati jest svjesnost za reakcije sugovornika i publike na to što se govori i kako konstruktivno replicirati u skladu s dobivenim povratnim informacijama.

Pored navedenih vještina jedna od izrazito važnih je i razvijanje sposobnosti da se ne samo čuju nego i razumiju argumenti sugovornika te da se konstruktivno odgovori na njihove protuargumente. Zanimljivost i korisnost debata nalazi se i u onim situacija kada se morate zalagati za tezu koja može biti suprotna vašim osobnim stavovima te ćete tako osjetiti kako i zašto je i ta pozicija za nekog smislena. Učimo se logičkim argumentima, ali isto tako i shvaćanju da smo mi i emocionalna bića te da je uvjeravanje proces u kojem se sugovornik mora i emocionalno povezati s temom, prepoznati se u njoj, a upravo time se otvaraju vrata razumijevanju i uvažavanja različitosti.

Edukativna funkcija očituje se i u temama koje se kroz debate obrađuju. Te teme su mahom recentne i od društvenog značaja i stavljaju djecu i mlade u poziciju formiranja, ali i propitkivanja vlastitih stavova o društvenim temama, što je važno upravo za afirmativne godine u kojima se nalaze.

Spomenute vještine važne su za razvoj svakog pojedinca, za njegov osobni uspjeh u školi, ali kasnije i u životu. No važne su i za društvo u cjelini jer osposobljavaju mlade za preuzimanje dužnosti odgovornih i angažiranih građana u demokratskom društvu, kao i za političko djelovanje. Pojedinci su sposobniji prosuditi o kvaliteti programa političkih stranaka i kredibilitetu političara te kompetentnije formirati stavove o važnim pitanjima za razvoj društva.

Ljudi su oduvijek imali potrebu za debatiranjem i raspravljanjem o aktualnim društvenim pojavama i problemima. Neformalne debate odvijaju se svakodnevno na društvenim mrežama, koje su ujedno razotkrile izrazito nisku razinu kulture komuniciranja u našem društvu, kao i nepoznavanje konstruktivnog načina raspravljanja i postizanja razumijevanja i uvažavanja.

Kada kao društvo budemo na višem stupnju komunikacijske kulture osnaženi vještinama kritičkog mišljenja i artikuliranja stavova, tada ćemo imati i veća očekivanja i zahtjeve prema političarima pa ćemo takve i birati. Često u svojem poslu susrećem poslovne ljude, znanstvenike, koji su vrhunski stručnjaci u svojoj domeni, ali koji  zbog nedostatka rada na ovim vještinama ne znaju kako uvjerljivo i efektno komunicirati svoje ideje, projekte, rezultate rada. Nažalost, u životu ne dobijemo ono što zaslužujemo, nego ono što komuniciramo.

feedback-2466829_960_720

Još od Ciceronovog doba debate su bile jedan efikasniji lijekova za oporavak društva iz kriznih situacija, kao i za evoluciju društva jer nas uče principima kritičkog mišljenja, razumijevanju i poštivanju tuđih stavova i uvjerenja, toleranciji, uvažavanju i nenasilnim rješenjima nesporazuma.

Vještina koje su sadržane u debati postaju jedne od najvažnijih, čak bih se usudila reći i krucijalnim vještinama u svladavanju izazova koji su danas pred nama, a u prilog tome ide i činjenica da danas govorimo i o tako zvanoj komunikacijskoj inteligenciji (conversational intelligence) kao smjeru u kojem se dalje ljudska vrsta treba dodatno razvijati.

Podijeli objavu
Prethodni članakNa HRT-u uskoro trideseta obljetnica izvlačenja lota
Sljedeći članakProdužen rok za prijavu radova na 24. Golden Drum!
Ana Šimunović
Ana Šimunović jedna je od vodećih hrvatskih komunikacijskih savjetnica i edukatorica za područje komunikacije i leadershipa. Autorica je metode Konverzacijska agilnost. Međunarodno je certificirana komunikacijska stručnjakinja od strane Chartered Institute of Public Relations i Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Jedina je certificirana edukatorica Situational Leadershipa Ken Blancharda u Hrvatskoj. Također, certificirani je Conversational Intelligence Coach te certificirana Strength Deployment Inventory eduktorica. Uspješna je poduzetnica koja edukacijama, radionicama, predavanjima, individualnim savjetovanjima, na hrvatskom ili engleskom jeziku, te svojom strašću prema poslu pomaže poslovnim ljudima i organizacijama usavršiti svoje javne i medijske nastupe, vještine uvjerljivog komuniciranja, suradnje, uspješnog prodavanja i učinkovitog vođenja ljudi kroz sve organizacijske procese. Do sada je održala na stotine edukacija, radionica, treninga, predavanja i individualnih savjetovanja za predsjednike i članove uprava, srednji menadžment i razne timove vodećih hrvatskih te stranih tvrtki i organizacija. Predaje na prvoj hrvatskoj visokoj školi za komunikacijski menadžement Edward Bernays. Česta je gošća komentatorica u elektroničkim medijima u kojima analizira nastupe političara i drugih javnih osoba, kao i aktualna društvena događanja. Dogovorite i Vi svoje komunikacijske ili leadership konzultacije s Anom.