Riječka promocija prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika o kriznoj komunikaciji održana je u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću u petak, 6. travnja.

Na riječkom predstavljanju jedine knjige s područja krizne komunikacije napisane na hrvatskom jeziku dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo rekao je kako je kriza stres u kojem ljudi teže komuniciraju. Istovremeno je u krizi potreba za komunikacijom izuzetno velika, a upravo takve situacije dovode do krize unutar krize, naglasio je doc. dr. sc. Jugo, i napomenuo kako o krizi treba razmišljati unaprijed, definirajući ujedno i osnovne korake krizne komunikacije. „To podrazumijeva educiranje svih uključenih u pojedine organizacijske strukture, kako bi potencijalnu opasnost mogli prepoznati. Jedna od najčešćih grešaka u kriznim situacijama je nedovoljna te necjelovita komunikacija s medijima, kojima treba ponuditi jasnu, cjelovitu i pravovremenu informaciju.“, zaključio je doc. dr. sc. Damir Jugo.

Knjiga „Menadžment kriznog komuniciranja“ objavljena je u izdanju Školske knjige i Edward Bernays Visoke škole. Uz to što je trenutno jedina knjiga o kriznoj komunikaciji na hrvatskom jeziku, „Menadžment kriznog komuniciranja“ predstavlja važan iskorak i doprinos informacijsko-komunikacijskim znanostima. Knjiga pruža i praktične savjete te alate potrebne za učinkovito suočavanje s krizom te čak 22 konkretne strategije, što je čini nezaobilaznom literaturom na studijskim programima iz područja komunikacija te priručnikom za kvalitetnu pripremu za sve praktičare koji se suočavaju s krizom.


KUPI Prelistaj!