Nakon Zagreba i Rijeke, Emina Duraj, autorica priručnika „Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj“, svoju knjigu predstavit će i u Splitu to 23. studenoga u 18 sati u dvorani hotela „Cornaro“.

U već spomenutom priručniku autorica je, na temelju svog višegodišnjeg iskustva rada u javnom sektoru, dala smjernice za dobar rad i komunikaciju projekata od interesa za jedinice lokalne i područne samouprave i obradila teme poput povijesnog razvoja odnosa s medijima u odnosima s javnošću, strateško komuniciranje s medijima, razumijevanje medija, položaj službenika za odnose s javnošću, iskustva novinara i drugo.

Ermine Duraj voditeljica je Kabineta župana – Službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije i članica Nadzornog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Podijeli objavu
Prethodni članakVERN: „Integriranje komunikacija i digitalnog komuniciranja ključno za stručnjake u PR-u“
Sljedeći članakNovo izdanje HUOJ-a: „Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama“ autora Mire Radalja
HUOJ
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.