65% ispitanika se uspijeva odmoriti na godišnjem

  • – Najviše dana godišnjeg odmora u prosjeku imaju ispitanici više stručne spreme
  • – Žene zadovoljnije brojem dana godišnjeg odmora
  • – Čak 49% ispitanika na godišnjem obavezno odgovara na poslovne pozive
  • – Svega 15% ispitanika dobilo je ove godine regres

Imamo li dovoljno dana godišnjeg odmora, kako ga koristimo te uspijemo li ‘napuniti’ baterije, istražio je portal MojPosao  na više od 400 ispitanika.

Ispitanici u prosjeku imaju 21 dan godišnjeg odmora što je 2 dana manje u odnosu na 2012. godinu, kada je zadnji put provedeno istraživanje na ovu temu.

Najviše dana godišnjeg odmora u prosjeku imaju ispitanici više stručne spreme (24 dana), a najmanje oni sa srednjom stručnom spremom (21 dan).

S obzirom na tip vlasništva, najviše dana godišnjeg odmora na raspolaganju imaju ispitanici zaposleni u velikim tvrtkama ili institucijama (23,5 dana), a najmanje zaposleni u malim tvrtkama ili institucijama (19 dana).

Cijeli godišnji odmor se ne iskoristi zbog previše posla i pritiska nadređenih

Kada je u pitanju zadovoljstvo duljinom godišnjeg odmora, skoro polovica ispitanika (46%) nije zadovoljna brojem dana godišnjeg odmora. Svega 6% ispitanika misli da imaju i previše dana godišnjeg odmora te da toliko slobodnih dana smanjuje produktivnost, dok 48% smatra da je broj dana kojim raspolažu dovoljan za odmor.

Žene su zadovoljnije brojem dana godišnjeg odmora (50%) od muškaraca (42%).

Kao i dosadašnjih godina, većina ispitanika koji planiranju godišnji odmor  na odmor idu dva ili više puta (82%) godišnje. Malo manje od petine ispitanika (18%) svoj će godišnji iskoristiti jednokratno.

Samo petina ispitanika (22%) nije imala problema s dobivanjem godišnjeg u željeno vrijeme, ukoliko ga pravovremeno najave.

Problema s dobivanjem godišnjeg odmora  ima čak 78% ispitanika – 40% ih ponekad ima problema dobiti godišnji u vrijeme kada žele, a čak 38% ispitanika vrlo teško dobiva godišnji u vrijeme koje im odgovara.

Ukoliko ispitanici ne koriste cijeli godišnji odmor  to je prvenstveno zbog: previše posla (43%) i pritiska nadređenih (36%), a u manje slučajeva zbog loše organizacije vremena (20%), straha od otkaza (13%) ili straha od zaostataka (12%).

Čak 49% ispitanika na godišnjem obavezno odgovara na poslovne pozive

Kada je u pitanju odmor od posla, svega petina ispitanika (22%) se na godišnjem odmoru može u potpunosti opustiti i zaboraviti na posao. O poslu na odmoru razmišlja 35% ispitanika, dok ih 43% ponekad razmišlja o svom poslu.

Muškarci u manjoj mjeri razmišljaju o poslu dok koriste godišnji odmor – 32% muškaraca nikada ne razmišlja o poslu na odmoru, dok isto čini tek 17% žena.

Od ispitanika koji imaju službenu e-mail adresu, njih čak trećina (33%) svakodnevno provjerava poštu, dok ih 34% provjerava povremeno, a 33% ispitanika si može priuštiti da za vrijeme godišnjeg ne provjerava službeni e-mail.

Polovica ispitanika (49%) obavezno odgovara na poslovne pozive tijekom svog odmora, dok ih 33% to čini samo u iznimnim situacijama. Na poslovne pozive ne odgovara 6% ispitanika, a njih 12% kaže da tijekom godišnjeg odmora ne dobivaju poslovne pozive.

Čak 59% ispitanika ima određene strahove koji se tiču posla za vrijeme godišnjeg odmora. Njih 27% brine se jesu li napravili sve što treba prije odlaska na odmor, a 12% ih se brine odrađuje li njihov zamjenik posao korektno. Oko posla se ne brine 41% ispitanika.

Svega 15% ispitanika dobilo je ove godine regres. Prosječan iznos regresa je 1.773 kune, a regres se češće isplaćuje u velikim tvrtkama ili institucijama – 25% ispitanika zaposlenih u velikim tvrtkama/institucijama dobilo je regres za razliku od samo 8% ispitanika zaposlenih u malim tvrtkama.