Organizacijska agilnost – nužnost ili utopija?

  • 77% hrvatskih kompanija smatra kako je organizacijska agilnost potrebna za opstanak u digitalnom dobu, no svega 20% se smatra agilnima
  • 76% kompanija smatra kako su pozitivne i spremne na promjene, no od istih 47% smatra kako ne vladaju potrebnim znanjima i kompetencijama
OrganizacijskaAgilnost_VETTURELLI

Konzultantska tvrtka VETTURELLI provela je istraživanje među najvećim hrvatskim kompanijama kako bi ispitala stavove upravljačkih struktura o organizacijskoj agilnosti te u kojoj su fazi procesa prilagodbe kompanija za digitalno doba.

U istraživanju je sudjelovalo 30 tradicionalnih kompanija, kako članova Uprava tako i direktora ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija. Prema istom, kompanije u Hrvatskoj prepoznaju potrebe digitalnog doba, no još uvijek su u fazi promišljanja prilagodbe organizacijskog dizajna. Tako 77% hrvatskih kompanija smatra kako je organizacijska agilnost potrebna za opstanak u digitalnom dobu, no svega 20% se smatra agilnima.

Dijana Vetturelli koja je provela istraživanje navodi: “U javnom prostoru se mnogo govori o digitalnoj transformaciji, odgovarajućim poslovnim modelima i digitalizaciji proizvoda i usluga, no zapostavlja se činjenica kako kompleksnost digitalnog doba traži promjenu svijesti i organizacijsku agilnost kako bi kompanije iznjedrile odgovarajuća rješenja i bile u mogućnosti brže odgovoriti na zahtjeve tržišta.”

Zanimljivo je kako u stavovima između visokog i srednjeg menadžmenta o važnosti i statusu uvođenja agilnosti postoji i do 50% odstupanja.

Dok između 60% – 82% članova Uprave ističe važnost prilagodbe organizacijske strukture; multidisciplinarnih autonomnih timova; poticanja kreativnosti; transparentne komunikacije te prihvaćanja pogrešaka i iterativnog pristupa, direktori ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija ističu poznavanje i korištenje agilnih metoda i alata, poticanje kreativnosti i decentralizaciju donošenja odluka. Razlike u stavovima o fazi procesa uvođenja još su izražajnije – posebno se ističu u području “transparentnosti komunikacije” i “prihvaćanju pogrešaka i iterativnog pristupa”. Npr. 73% članova Uprave smatra kako se unutar kompanije transparentno komunicira dok se s istim slaže samo 37% srednjeg menadžmenta.

Na pitanje je li organizacijska agilnost nužnost ili utopija odgovori su povučeni u korelaciju s financijskim uspjehom ispitanika. Od tvrtki koje unazad 10 godina bilježe kontinuirani rast prihoda samo 14% nema stav o organizacijskoj agilnosti, dok 38% financijski manje uspješnih istu smatra nepotrebnom i/ili utopijom.

Pozitivno je da 76% kompanija smatra kako su pozitivne i spremne na promjene te da postoji svjesnost o internim ograničenjima jer od istih 47% smatra kako ne vladaju potrebnim znanjima i kompetencijama.

 

Podijeli objavu
Prethodni članakStudenti VERN’a pokrenuli kampanju „#skinifilter“
Sljedeći članakPR/Mediji clipping – pregled događanja 10.5.2019.
VETTURELLI
VETTURELLI je konzultantska tvrtka specijalizirana za definiranje i izgradnju organizacijske kulture, kao i prilagodbu kompanija za izazove koje donosi digitalna transformacija. Stvaramo okruženje koje potiče na dijalog, kolaboraciju, agilnost, kreativnost i usvajanje novih znanja. Naš tim čine kreativci, stratezi, coach-evi, iskusni menadžeri, a ujedno hrabri i nekonformisti, profesionalci koji vjeruju kako je čovjek uvijek u središtu svih promjena. Vjerujemo kako način na koji nešto radimo i svjesnost zašto nešto radimo utječe na postizanje ciljeva tvrtke. Transformacija se ne događa sama od sebe. Potaknite ju!