Ovih dana iz tiska je izišla knjiga ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi‘ autora dr. sc. Drage Martinovića.

‘Rezultati istraživanja o ulozi, utjecaju i korištenju medija u funkciji sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi, studije slučaja prikazane u ovoj knjizi, te uporaba novih medija kao ključnog indikatora za uspostavu novih modela komuniciranja između tijela lokalne uprave i građana, trebalo bi dovesti do stvaranja informiranog i aktivnog građanskog društva koji će s lokalnom upravom izgrađivati partnerski odnos.

Razvoj novih medija utjecao na već uhodane načine komuniciranja između lokalne samouprave i građana, te su novi mediji, uz tradicionalne, postali nezaobilazni kanal komuniciranja u procesu odlučivanja na lokalnoj razini.

Dobiveni rezultati istraživanja ukazali su na kritične točke nedovoljne iskorištenosti kapaciteta (novih) medija u bosanskohercegovačkoj lokalnoj samoupravi i omogućili poduzimanje korigirajućih zahvata u praksu komuniciranja. Konzistentna i adekvatna uporaba novih medija bi trebala dovesti do šire i intenzivnije građanske participacije u postojećim oblicima samouprave, te s obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati istraživanja prikazani u ovoj knjizi trebali bi naći primjenu u svim jedinicama lokalne samouprave u BiH, te u jedinicama lokalne samouprave zemalja regije, ali i šire’, stoji između ostalog u predgovoru knjige koji potpisuje autor.

Knjiga ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi‘ autora dr. sc. Drage Martinovića napisana je na 232 stranice, uz predgovor ima osam poglavlja, te literaturu i popis grafikona, tablica i fotografija. U pregledu korištene literature i drugih izvora navedena je 61 knjiga, 84 članka, rasprave, priopćenja sa savjetovanja, priručnika i brošure, 88 referenci razvrstanih u ostale izvore i preko dvije stotine Internet adresa.

Iako je knjiga primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse i politologije obuhvaća i druge znanstvene oblasti ponajprije sociologiju medija i društva i pravo, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge medija u razvijanju participativne demokracije u općinama i gradovima i kao takva bi, osim u jedinicama lokalne samouprave, trebala naći mjesto na studijima komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, politologije, prava

Recenziju za knjigu napisali su: dr. sc. Najil Kurtić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Mirko Pejanović, redoviti profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dr. sc. Drago Martinović rođen je 1967. godine u Kočerinu – Široki Brijeg. Inženjer prometa i diplomirani novinar. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru krajem 2009. obranio magistarski rad i stekao akademski stupanj magistra znanosti. Doktorsku disertaciju obranio 20. veljače 2014. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1996. do 2008. uposlenik je u nekoliko tvrtki, a od 2008. godine je savjetnik za odnose s javnošću gradonačelnika Širokog Brijega.

Autor je jedne knjige (ovo je druga knjiga) i više znanstvenih i stručnih radova iz područja medija, komuniciranja, odnosa s javnošću i lokalne samouprave. Sudionik je znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Podijeli objavu
Prethodni članakIzmjerite učinkovitost PR-a uz pomoć vaše web stranice
Sljedeći članakImamo li dovoljno dana godišnjeg odmora i uspijemo li ‘napuniti’ baterije?
PRglas je portal o odnosima s javnošću i ostalim fragmentima integrirane marketinške komunikacije kojeg stvaraju stručnjaci za odnose s javnošću, novinari, kao i studenti koji se žele baviti ovim poslom vođeni idejom da nas sinergija spaja i pokreće. Cilj nam je prikupiti što više informacija potrebnih za kvalitetno komuniciranje s javnošću te promicati dobar glas o raznim kampanjama, događanjima i projektima, upozoravati na greške i loše poteze. Da bismo skratili vrijeme traženja, pružamo vam sve informacije na jednom mjestu i alate komunikacije online i offline vrste medija. Namijenjen je svima koje zanima neki od tih dijelova: stručnjacima za odnose s javnošću, poduzećima, studentima i svima koji žele naučiti nešto više o toj temi.