Publikacija „Medijska regulatorna tijela i govor mržnje“ nastala je u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Europu (JUFREX), te je pripremljena zajedničkim naporima predstavnika hrvatske, bosanskohercegovačke, kosovske, crnogorske, makedonske i srpske regulatorne agencije.

Ovom publikacijom želi se pridonijeti širem razumijevanju pojma govora mržnje, ponuditi polazna osnova za pripremu preporuka i mehanizama za borbu protiv takvog govora, te u tom smjeru omogućiti daljnje napore i inicijative.

Publikacija sadrži uvodni dio s osvrtom na govor mržnje u javnom diskursu, slučajeve govora mržnje u zemljama sudionicama ovoga projekta te preporuke i zaključke, koji, osim aktivnosti koje se odnose na ovlasti neovisnih regulatornih tijela na izricanje sankcija protiv pružatelja medijskih usluga, ukazuju i na druge načine njihovog djelovanja koji pridonose djelotvornom okviru za sprječavanje govora mržnje poput transparentnosti, profesionalnosti, odgovornosti, inkluzivnosti, nastavka suradnje sa svim relevantnim institucionalnim tijelima/organizacijama na nacionalnoj razini. Medijska pismenost identificirana je kao sve važnije područje angažiranja regulatornih tijela i njihovog doprinosa podizanju svijesti i razumijevanja medijskih standarda, uključujući i one koji se odnose na govor mržnje. Dva aneksa sadržana u publikaciji odnose se na pregled pravnog okvira zemalja sudionica te na relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava.

Publikacija je dostupna i u  elektroničkom i u tiskanom obliku, kao i na jezicima svih zemalja koje sudjeluju u JUFREX-ovom projektu.

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

© 2018 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS