U utorak, 26. travnja, u prostorijama Agencije za elektroničke medije održan je sastanak predstavnika Agencije i Vijeća za elektroničke medije i udruge HURIN na temu zajedničkih aktivnosti tijekom 2016.

Na prijedlog udruge HURIN članovi Vijeća za elektroničke medije, te predstavnici stručnih službi Agencije za elektroničke medije sastali su se s predstavnicima udruge HURIN, predsjednikom g. Robertom Veseljakom, te zamjenicima predsjednika g.Enverom Muminovićem i g.Ivicom Šubarom.

Glavna tema sastanka bila je organizacija Dana elektroničkih medija, a u konstruktivnoj raspravi govorilio se i o teškom stanju na radijskom tržištu, posebice na lokalnim razinama koncesija, te o mogućim rješenjima u smislu državne potpore ali i potrebnih izmjena Zakona o elektroničkim medijima. HURIN i Vijeće za elektroničke medije će nastaviti uspješnu suradnju, te će se ispitati mogućnosti izmjena okvira za davanje koncesija, kao i nastavka provođenja istraživanja radijskog tržišta na regionalnom i lokalnom nivou.  Predstavnici HURINa su također istaknuli važnost edukacije novinara i najavili moguće aktivnosti u tom smislu na razini HURINovih regionalnih centara.

Na sastanku je zaključeno kako HURIN cijeni dosadašnju dobru suradnju s Vijećem i Agencijom, te da su dogovorene smjernice za uspješnu suradnju u okviru ove godine. Predstavnici Vijeća i Agencije još su jednom potvrdili svoju spremnost za nastavak aktivnog pristupa u cilju zaštite pluralizma medija na lokalnoj i regionalnoj razini.

© 2016 Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
kontaktirajte nas