Pregled najvažnijih događanja PR/Mediji

Tjedni PR clipping preuzmite
PR_CLIP

Tjedni Mediji clipping preuzmite
MEDIJI_CLIP

blank razmak red

Napomena ‘dokumenti su dostupni za pregledavanje dva tjedna od dana objave’

 

PRESS-CLIPPING (1)

TV MEDIA REPORT
Prijavite se za primanje TV MEDIA REPORTa tjedan dana bez naknade