Pregled najvažnijih događanja PR/Mediji

PR CLIPPING
tjedni info pregled preuzmite OVDJE

MEDIJI CLIPPING
tjedni info pregled preuzmite OVDJE

press clipping

 Obilježavamo 25 godina od osnutka grupacije Press clipping i otvaranja prvog ureda u Mariboru!
Pogledajte našu priču

blank razmak red

Napomena ‘dokumenti su dostupni za pregledavanje dva tjedna od dana objave’