Temeljem čl. 15. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i čl. 79., 81. i 82. Izmjena i dopuna pravilnika o prediplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (listopad, 2015.), Voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Talanga donio je sljedeću

ODLUKU
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA VODITELJA HRVATSKIH STUDIJA

Članak 1.
Nagradu Voditelja Hrvatskih studija za najboljeg studenta dobili su:

Odjel za filozofiju:
a) Preddiplomski: Sebastijan Ivasović
b) Diplomski: Matea Čendeš
Odjel za hrvatski latinitet:
a) Preddiplomski: Nikolina Sabljak
b) Diplomski: Marta Vrban
Odjel za komunikologiju:
a) Preddiplomski: Josip Pedišić
b) Diplomski: Ana Pavlić
Odjel za kroatologiju:
a) Preddiplomski: Petra Vručina
b) Diplomski: Martina Dumbović
Odjel za povijest:
a) Preddiplomski: Petra Babić
b) Diplomski: Nikolina Klasić
Odjel za psihologiju:
a) Preddiplomski: Tomislav Pavlović
b) Diplomski: Vedrana Palavra
Odjel za sociologiju:
a) Preddiplomski: Matea Koller
b) Diplomski: Ana Klanjac

Članak 2.
Priznanja Voditelja Hrvatskih studija za aktivnosti koje ne spadaju u studentsko opterećenje dobili su;

Odjel za filozofiju:
1. Leona Slatković Harčević za organizaciju većeg broja studentskih tribina i simpozija, te ukupnog zalaganja u izvannastavnim i stručnim aktivnostima
2. Nela Daničić za velik doprinos u organizaciji i provedbi Kampusijade 2015.

Odjel za hrvatski latinitet:
1. Anabela Bratulić i Marijan Vodopija za osnivanje Udruge studenata latinskog jezika Res publica i organizaciju njezinih aktivnosti

Odjel za komunikologiju:
1. Mihovil Sić za izvannastavne i stručne aktivnosti i promicanje mobilnosti studenata
2. Marina Kladarić za izvannastavne aktivnosti, posebno za volontiranje na portalu PRglas
3. Simona Minić za sudjelovanje i organizaciju skupova te za promicanje medijske pismenosti na projektu Djeca medija
4. Lina Malek za promicanje medijske pismenosti i sudjelovanje na znanstvenom kolokviju „Hrvatska nematerijalna kulturna baština: Folklor od sjevera do juga“ (zajednički kandidat Odjela za komunikologiju i kroatologiju)

Odjel za kroatologiju:
1. Društvo studenata kroatologije Cassius za organizaciju znanstvenog kolokvija „Hrvatska nematerijalna kulturna baština: Folklor od sjevera do juga“ i za izdavanje časopisa „Cassius“ te promicanje hrvatske kulture i baštine
2. Lina Malek – priznanje objedinjeno na Odjelu za komunikologiju

Odjel za povijest:
1. Ivan Badanjak za samostalno izlaganje na međunarodnoj konferenciji konferencijiThird Interdisciplinary Conference:Thinking Symbols
2. Monika Đurak za samostalno izlaganje na znanstvenom skupu Kaptolski Sisak: 1215.-2015., te aktivno sudjelovanje u radu istraživačkoga projekta Apostolska komora i Zagrebačka biskupija: povijest socioekonomskih veza
3. Ivana Štimac za samostalno izlaganje na međunarodnoj konferenciji Eleventh Biennial ASTENE conference
4. Mateo Bunoza i Mateja Maljuga za sudjelovanje u pripremi i izradi Zbornika o manjinama
5. Petra Babić za organizaciju XII. Dies historiae, Negativci – ozloglašene i omražene povijesne ličnosti iz druge
perspektive i za organizaciju i izlaganje na 2. interdisciplinarnom studentskom simpoziju Povijest i umjetnost
6. Petra Vručina za izlaganje na 2. interdisciplinarnom studentskom simpoziju Povijest i umjetnost
7. Dora Tot za organizaciju i izlaganje na 2. interdisciplinarnom studentskom simpoziju Povijest i umjetnost
8. Christian Jean-Michele Jalžečić za postavljanje nagrađivane predstave Sluškinje i sudjelovanje na međunarodnoj smotri u Trebinju
9. Josip Papak za aktivnosti, funkcije i zalaganja unutar Studentskoga zbora na razini Hrvatskih studija te Senata Sveučilišta

Odjel za psihologiju:
1. Božidar Nikša Tarabić – za izlaganja na stručnim i znanstvenim skupovima i za objavljen rad u časopisu s međunarodnom recenzijom
2. Marija Tičić za sudjelovanje u aktivnostima u kojima se promiču Hrvatski studiji i koje pridonose kvaliteti studiranja na Hrvatskim studijima
3. Lea Jakob – za izlaganje na znanstvenoj konferenciji i za uređivanje studentskog stručnog časopisa
4. Katarina Bošnjak – za izlaganje na znanstvenoj konferenciji i za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje značajno pridonose stručnom usavršavanju
5. Patricia Tomac – za objavljen rad u časopisu s međunarodnom recenzijom
6. Paula Mučnjak – za izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima i za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje značajno pridonose stručnom usavršavanju
7. Neva Klarić –za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje značajno pridonose stručnom usavršavanju
8. Karla Klakučer – za sudjelovanje u stručnom usavršavanju uz mentorstvo i za organiziranje i sudjelovanje na stručnom skupu
9. Davor Dubravić – za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje značajno pridonose stručnom usavršavanju.
10. Bon Voyage – za sudjelovanje u aktivnostima u kojima se promiču Hrvatski studiji i koje pridonose kvaliteti studiranja na Hrvatskim studijima
11. Organizacijski tim „PUP“-a za organiziranje stručne/znanstvene konferencije i za sudjelovanje u aktivnostima u kojima se promiču Hrvatski studiji i koje pridonose kvaliteti studiranja na Hrvatskim studijima

Odjel za sociologiju:
1. Andrea Zekić za sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „The Exploring Nostalgia Project: 2nd Global Meeting“
2. Dean Perko za sudjelovanje u aktivnostima u kojima se promiču Hrvatski studiji i koje pridonose kvaliteti studiranja na Hrvatskim studijima
3. Nikolina Nemec i Barbara Prprović za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“, za sudjelovanje u projektima i aktivnostima koje značajno pridonose stručnom usavršavanju

Članak 3.
Nagradu uručuje Voditelj Hrvatskih studija prigodom obilježavanja Dana Hrvatskih studija koji će se održati 19. studenoga 2015.

Obrazloženje
Studenti za svoj rad, postignute rezultate tijekom studija, kao i doprinos afirmaciji Sveučilišta i Hrvatskih studija mogu dobiti nagradu Voditelja Hrvatskih studija za najboljeg studenta. Nagrada za najboljeg studenta Hrvatskih studija dodjeljuje se studentu završne godine na svakom od studija na Hrvatskim studijima, i to za postignute izvrsne rezultate i uspjeh tijekom cjelokupnog trajanja studija svake akademske godine. Odluku o najboljem studentu donosi Vijeće odjela prema posebno utvrđenim kriterijima. Nagrada za najboljeg studenta je novčana i u obliku povelje. Nagradu uručuje Voditelj Hrvatskih studija prigodom obilježavanja Dana Hrvatskih studija. Nadalje, studenti za aktivnosti koje ne spadaju u studentsko opterećenje mogu biti nagrađeni dodjeljivanjem priznanja Voditelja Hrvatskih studija koja priznanja uručuje Voditelj Hrvatskih studija prigodom obilježavanja Dana Hrvatskih studija.

Slijedom iznesenog, odlučeno je kao u izreci.
Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji

Voditelj:
Prof. dr. sc. Josip Talanga
Zagreb, 16. studenoga 2015.

Klasa: 030 – 02 / 15 – 2 / 14
Ur. broj: 380 – 1 / 1 – 15 – 47