Na temelju trećeg poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala od 05. prosinca 2018. godine, Vijeće je odabralo nakladnika Radio Dalmacija d.o.o., kanal RADIO DALMACIJA, za emitiranje specijaliziranog glazbenog programa.

© 2018 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS